DSC06730
The power of Reliability

Onvoorziene problemen komen altijd op een verkeerd moment, die ben je graag voor. Betrouwbaarheid van elektrische en mechanische systemen aan boord van een schip is essentieel. Om die te kunnen waarborgen hebben we een nieuwe expertise in huis: Thermografie!

1-royal-van-der-leun-thermography-thermografie-hitte-meting-aan-boord-elektrische-systemen-resized-1
dsc06730-1
thermografie-02
thermografie-03

Wat is Thermografie?
Thermografie is een techniek waarbij infraroodstraling wordt gebruikt om de temperatuur van objecten te meten. Dit wordt gebruikt om problemen met elektrische en mechanische systemen aan boord van schepen op te sporen. De warmte die wordt uitgestraald door deze systemen is vaak een indicatie van hun werking. Met thermografie kunnen problemen met bijvoorbeeld elektrische leidingen, motoren of koelsystemen opgespoord worden, zonder dat men deze systemen hoeft te demonteren. De specialistische camera’s die gebruikt worden zijn speciaal ontworpen voor de maritieme industrie en helpen om potentiële problemen te identificeren voordat ze tot grote problemen leiden. Na de meting worden de gegevens verzameld en geanalyseerd. Onze professionals stellen een inspectierapport op met een advies.

Wat zijn de eisen voor een inspectie?
Om de inspectie goed uit te voeren zijn onze thermografen gecertificeerd en getraind in het gebruik van de specifieke camera's en software. Iedere vijf jaar worden ze bijgeschoold en getoetst om gecertificeerd en gekwalificeerd te blijven volgens de laatste ontwikkelingen.

Onze professionals werken graag samen met andere technische teams aan boord en kunnen direct een advies uitbrengen om de gevonden problemen op te lossen. Hierbij komt de ervaring van de thermografen goed van pas. Gezamenlijk hebben ze meer dan 70 jaar ervaring met elektrotechnische installaties aan boord. Naast direct advies kunnen problemen vaak ook direct opgelost worden. Als dit niet mogelijk is kunnen direct de juiste onderdelen besteld worden via onze serviceafdeling. Dit scheelt veel geregel, vertraging, irritatie en geld voor de (eind)klant.

Wanneer is een thermografische meting mogelijk?
Thermografische foto's van elektrische installaties zijn het meest nauwkeurig als de installatie belast is omdat de afwijkingen op dat moment zichtbaarder zijn. Dit betekent dat inspecties vaak worden uitgevoerd terwijl het schip in bedrijf is, zoals tijdens het varen.

De dag van vertrek of aankomst is een goed moment. Dit kan echter door onvoorziene omstandigheden op het laatste moment worden gewijzigd en heeft impact op de planning van de inspecties. Onze specialisten kunnen snel schakelen, de inspecties kunnen alsnog worden uitgevoerd zonder veel wachturen of ongemak aan boord.

Is thermografie vereist vanuit de verzekering?
Het uitvoeren van thermografische inspecties van elektrische installaties kunnen een vereiste zijn van de verzekeraar. Thermografische foto’s en het inspectierapport kunnen als bewijs dienen voor verzekeraars. Bijvoorbeeld als er een incident plaatsvindt en er schade is aan de installaties. De gemaakte foto’s en het inspectierapport kunnen worden gebruikt om te bewijzen dat de installaties in een goede staat waren voordat het incident plaatsvond.

De voordelen van thermografie bij
Royal Van der Leun:

Veiligheid:
Thermografie kan worden gebruikt om potentiële brandhaarden te detecteren, waardoor de veiligheid aan boord wordt verbeterd.

Verzekering:
Het uitvoeren van een thermografische inspectie kan een vereiste zijn van een verzekeraar. De thermografische foto’s en het inspectierapport kunnen als bewijs dienen. Het voorkomen van schade draagt bij aan minder claims.

Preventief onderhoud:
Thermografie kan worden gebruikt om preventief onderhoud uit te voeren. Problemen worden opgespoord voordat ze tot uitval of schade leiden. Onze professionals kunnen direct de juiste producten bestellen.

Snelle en non-destructieve inspectie:
Thermografie is een makkelijke non-destructieve inspectiemethode, demontage is meestal niet nodig. Dit scheelt ongemak en tijd.  

Energiebesparing:
De thermografische foto’s worden ingezet om warmtelekken in de installaties of scheepsstructuur te lokaliseren, waardoor energiebesparingen kunnen worden gerealiseerd.

Flexibel:
Een wijziging in aankomst- of vertrekdatum is voor ons geen probleem. Met meer dan 100 jaar maritieme ervaring en een wereldwijde service is er altijd iemand snel ter plaatse. We weten hoe belangrijk het is om flexibiliteit te kunnen bieden.

Directe oplossing of advies:
De rapportage wordt terplekke aan boord gemaakt. Er is meteen bekend of er “hotspots” zijn.

Indien nodig zijn dit de vervolgstappen:

  • direct deskundig advies
  • directe probleemoplossing
  • direct en zonder ruis de juiste onderdelen besteld en geleverd

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op!